fnsbooking.com - Pàgines web gratis per a allotjaments turístics -

fnsbooking.com - Pàgines web gratis per a allotjaments turístics -

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la nostra empresa Per això, i segons s´estableix en la normativa vigent de protecció de dades, (RGPD, LOPDGDD), es posa en coneixement dels usuaris, la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l´Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l´autoritat competent en cada moment. És per això que ens reservem el dret de modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s´accedeixi a la web.

Data darrera actualització; 09/20/2021

Qui és el titular responsable de l´tractament de les seves dades?

OBA SL, (a partir d´ara ATRIUMHOTELS)

Amb quins fins tractem les seves dades? Quina és la legitimació per poder tractar-les i durant quant de temps les conservem?

A ATRIUMHOTELS tractem les seves dades personals de manera lícita, lleial i transparent i són recopilats amb finalitats determinades, explícites i legítimes tal com s´exposa a continuació en la present política de protecció de dades i no seran tractats posteriorment de manera incompatible. Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per als que són tractats. Vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 1. FORMULARIS DE CONTACTE: Atenem qualsevol sol•licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.
  • Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment que es considera atorgat amb l´enviament voluntari de les seves dades a l´empresa.
  • Termini de conservació: les dades personals seran eliminats un cop atesa la seva petició.
 2. GESTIÓ RESERVES: La finalitat del tractament és la gestió de les seves peticions de reserva en els diferents establiments que apareixen a la página web.
  • Legitimació: La base legal per al tractament és l´existència d´una relació contractual.
  • Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i un cop finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció d´accions legalment previstos.

Informació sobre les comunicacions comercials

En cas que ATRIUMHOTELS tracti les dades facilitades pels usuaris per remetre´ls comunicacions comercials sol•licitarà prèviament el seu consentiment per a aquesta finalitat, per remetre´ls informació, publicitat i comunicacions comercials per via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via, sobre els productes i serveis de l´empresa. L´Usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

A qui els comuniquem?

ATRIUMHOTELS comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

No està prevista la transferència internacional de dades.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com exercir?

L´informem del seu dret a presentar una reclamació davant l´autoritat de control (AEPD-www.aepd.es) en cas que no hi hagi vist satisfets l´exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els drets esmentats pot enviar un correu electrònic a protecciondatos@carbonell.com, identificant a la seva petició la següent informació:

 1. Dades de la persona sol•licitant (Nom i cognoms)
 2. Direcció de contacte
 3. Dret que vol exercir
 4. Sobre quines dades concretes formula la seva petició
  En el termini màxim d´un mes resoldrem la seva petició a través de el mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment. Conservarem l´evidència de les sol•licituds i respostes en l´exercici dels seus drets, durant el termini màxim de prescripció d´accions establert legalment, tenint en compte la legislació aplicable.
 5. Seguretat en el tractament Tenint en compte l´estat de la tècnica, els costos d´aplicació, i la naturalesa, l´abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, ATRIUMHOTELS aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d´una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.