Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís,OBA Sl CIF B-58008780, D´ara endavant "l´allotjament", amb domicili aC/ Aribau, 185, 5º 1ª 08021 Barcelona, Informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de privacitat.

La utilització de la pàgina web de l´allotjament i de qualsevol dels serveis que s´incorporen a ell suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s´exposa.

1.- RECOLLIDA DE DADES

D´acord amb la legislació vigent, s´informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s´inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és l´allotjament. Així mateix, a l´omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i acceptar el seu enviament, s´autoritza expressament a l´allotjament a tractar o incorporar en els seus fitxers automatitzats les dades personals facilitades a través dels referits formularis, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents serveis que s´ofereixen en aquest lloc web.

Llevat que expressament s´indiqui el contrari en el moment de recaptar-, totes les dades personals que es recaptin són d´obligada aportació a l´ésser elements indispensables per a la gestió, manteniment i control de la nostra relació contractual. La no facilitació d´aquells comportarà la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud o prestar-li el servei contractat. Les dades personals es demanaran exclusivament per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L´usuari haurà d´omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest l´únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a l´allotjament oa qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades o amb dades de tercers. Vostè es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produís en els mateixos d´acord amb el procediment establert en l´apartat 4.

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d´aquell per al qual han estat cedides, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Respecte a la relació contractual:  Gestionar la reserva que vostè realitzi i tramitar la seva sol·licitud de registre com a client de l´allotjament i la posterior relació comercial. En aquells casos en què sigui necessari es podran recopilar dades addicionals com edat dels hostes o dades sanitàries si cal tenir-ho en compte per a la preparació de l´estada (bressols per a nadons, al·lèrgens alimentaris ...)

Gestionar les obligacions derivades de la contractació dels productes o serveis prestats per l´allotjament.

Procedir a l´cobrament de les quantitats degudes quan es produeixi la cancel·lació d´una reserva fora dels terminis, si escau, habilitats a aquest efecte.

Pel que fa a les obligacions legals  de comunicació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals que per mitjà d´una llei, normatives legals o obligacions regulatòries, l´allotjament hagi de realitzar.

Pel que fa a l´interès de l´Allotjament:  Realitzar accions o comunicacions comercials i / o publicitàries relacionades amb productes o serveis similars als contractats amb l´Hotel.

Realitzar enquestes de satisfacció relacionades amb els productes i / o serveis per Vostè contractats, amb la finalitat d´avaluar la seva satisfacció amb el mateix, als efectes de millorar processos i serveis de l´Hotel.

3. DESTINATARIS

D´acord amb el que estableix el punt 2, l´Allotjament podrà comunicar les seves dades personals a les següents entitats:

Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en què cal fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d´obligacions regulatòries.

Terceres entitats amb les quals el Allotjament té contractada prestació de serveis, a títol enunciatiu i no limitatiu: assessorament jurídic i / o comptable, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics ...

4. DRETS DE L´INTERESSAT

Els consentiments prestats en els supòsits previstos en el present acte podran ser revocats per Vostè en qualsevol moment, amb la simple sol·licitud. Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l´accés a les dades personals relatives a l´interessat
  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se a el tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Per a això haurà de dirigir-se a l´allotjament través de l´correu electrònic o per comunicació escrita i signada (adjuntant còpia de l´DNI o un altre document identificatiu equivalent) adreçada a el responsable de l´arxiu,OBA Sl,C/ Aribau, 185, 5º 1ª 08021 Barcelona.

Si considera que l´allotjament no ha respectat algun dels drets anteriorment esmentats, Vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5. CONSERVACIÓ

Les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que duri la relació contractual entre vostè i l´Allotjament i mentre puguin derivar responsabilitats de l´execució de la relació contractual, així com per al compliment d´altres obligacions legals a càrrec de l´allotjament.

6. SEGURETAT

L´allotjament ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l´alteració i l´accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

7. COOKIES

Mitjançant aquest avís, l´allotjament comunica als usuaris que utilitza cookies quan l´usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de l´web. Les cookies utilitzades per l´allotjament són emmagatzemades al disc dur de l´usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. l´allotjament utilitza les galetes amb l´objecte de reconèixer els usuaris que s´hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. Així mateix, són utilitzades per obtenir informació totalment anònima sobre dades d´accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per mesurar alguns paràmetres de trànsit dins de la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que el allotjament pugui enfocar i ajustar els serveis oferts de forma més efectiva. No obstant, l´usuari podrà impedir la generació de cookies mitjançant l´opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

8. GOOGLE ANALYTICS

La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l´oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a l´website a analitzar l´ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d´Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l´activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l´activitat del website i l´ús d´Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l´ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d´aquest website. A l´utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d´informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

9.- MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L´allotjament es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de privacitat d´acord amb el seu criteri, oa causa d´un canvi legislatiu o jurisprudencial. Si l´allotjament introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l´usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s´accedeix a la pàgina web.